Dezvoltare durabilă și eficiență energeticăVizitatori
webs counters
Regimul hidrografic

Elementele hidrografice se constituie şi ele ca resurse naturale de importanţă turistică ridicată, impunându-se prin elementele estetice pe care le introduc în peisaj, prin aspectele ştiinţifice complexe ce le prezintă sau prin posibilităţile oferite pentru practicarea de activităţi de recreere şi de agrement nautic

Teritoriul administrativ al comunei Moisei se află în bazinul hidrografic al râului

Vişeu, a cărui suprafaţă totalizează circa 1.600 km2. Obârşia acestuia se află în apropierea Pasului Prislop, în Munţii Rodnei, are o lungime de 80 km şi se varsă în râul Tisa, pe teritoriul localităţii Valea Vişeului, situată la graniţa cu Ucraina.

Numeroase izvoare minerale (15 erau cunoscute încă din anul 1876), cu calităţi terapeutice evidenţiate de analize specifice, îmbogăţesc hidrografia zonei şi în acelaşi timp creează oportunităţi deosebite pentru dezvoltarea turistică a localităţii.Noutăți