Dezvoltare durabilă și eficiență energeticăVizitatori
webs counters
Potenţial turistic

Moiseiul prin specificul lui, originalitatea şi valoarea turistică, cultural-istorică, prin ambianţa cadrului natural şi bogaţia resurselor sale poate să se constituie ca un produs turistic inedit satisfăcând o gamă variată de motivaţii în turismul internaţional şi intern.

Prin varietatea formelor de relief: munţi, dealuri, podişuri Moiseiul se poate situa printre cele mai frumoase şi apreciate destinaţii ale României şi ale Europei.

Diversitatea peisajului este generată de structura geologică şi de formele de relief, de alternanţa culmilor montane şi deluroase cu depresiunile şi culoarele văilor, de diferenţierile altitudinale, etc., ce atrag după sine varietatea vegetaţiei şi faunei, care-i sporesc atractivitatea. Importanţa acestuia din punct de vedere turistic este resursă turistică de vârf; inspiraţie pentru desfăşurarea unor activităţi turistice motivate de alte atracţii (antropice în primul rând); suport material al tuturor activităţilor turistice.

Individualitatea pregnantă a văilor din munţii aflaţi în aceasta zonă este legendară. Moiseenii se trag din daci. Independenţa statului acestora a avut o perioadă de maximă înflorire în timpul domniei lui Decebal în primul secol d. Hr., înainte de cucerirea romană. Au urmat apoi valuri succesive de migraţii. În ciuda vitregiilor, moiseenii şi-au păstrat vii tradiţiile şi folclorul. Astăzi Moiseiul poate fi vizitat şi putem admira şi aprecia stilul unic de viaţă al oamenilor de aici. În puţine alte regiuni ale Europei s-a dezvoltat o cultură rurală atât de puternică. Maramureşul este zona unde tradiţiile strămoşeşti, portul popular şi arta veche se păstrează ca nicăieri în altă parte a României. Moiseiul este practic un imens muzeu în aer liber. În mod special în Ţara Maramureşului, oamenii încă mai utilizează obiecte casnice şi unelte care în alte părţi se pot vedea numai în muzee. De aceea elementul primordial al turismului în Maramureş este viaţa satului. Turismul în zonă este dezvoltat, atăt vara cât şi iarna cu precădere datorită condiţiilor existente pentru practicarea sporturilor de iarnă.

În perioada de vară, foarte scurtă, de altfel, se recomandă drumeţiile. Punctele de interes: Cascada cailor, cariera de piatră, în zona Complexului Turistic, vârfurile Pietrosul Rodnei, Lacul Iezer, cabana meteorologică şi Puzdrele. În Moisei poate fi văzut şi Monumentul eroilor căzuţi în al doilea război mondial şi bineînţeles Mănăstirea monument istoric Moisei. În Baia Borşa pot fi vizitate izvoarele cu apă minerală, sau Fântâna Stanchii. Se poate ajunge relativ uşor la Sighetul Marmaţiei, Valea Izei cu toate bisericuţele şi porţile sale din lemn prin care este celebru Maramureşul, sau chiar la Săpânţa.

Zona oferă condiţii pentru practicarea alpinismului şi sporturilor de iarnă (piste de schi cu grade variate de dificultate, trambuline de ski omologate, de 113 m, practicabile până în lunile aprilie şi mai). Cu telescaunul (1.920 m lungime, 500 m diferenţa de nivel) se poate ajunge de la Complexul turistic la Poiana Stiol şi mai departe, cu skilift (790 m lungime) la vârful Stiol (1.611 m).

Izvoare cu ape minerale carbogazoase sau conţinând fier, calciu, magneziu, sunt recomandate în tratamentul bolilor cronice ale tubului digestiv şi în tratamentul bolilor renale. Dat fiind clima propice, staţiunea este recomandată şi pentru tratamentul nevrozelor astenice şi al tulburărilor respiraţiei.

Natura a fost generoasă cu locuitorii din Moisei, dându-i pe întreg spaţiul etnogenezei sale un peisaj cu trăsături estetice indiscutabile. Peisaj rezultat dintr-o armonioasă îmbinare a părţilor constitutive, în care diversitatea coabitează strâns cu ineditul şi expresivitatea. Practic nu există element al cadrului natural care într-o formă sau alta, cu o pondere mai mare sau mai mică, să nu participe la alcătuirea unei zestre atractive de excepţie. Structura geologică, relieful, hidrografia, climatul, vegetaţia sau fauna îşi aduc fiecare o contribuţie notabilă în acest sens. Cadrul natural al Moiseiului asigură nu numai suportul material şi „atmosfera” de derulare a actului recreativ, ci contribuie efectiv într-un procent semnificativ la concretizarea lui. Toate acestea fac ca localitatea Moisei să aibă un potenţial turistic de o mare complexitate şi de o valoare turistică deosebită.Noutăți