Dezvoltare durabilă și eficiență energeticăVizitatori
webs counters
Forme de turism

Datorită potenţialului turistic valoros şi diversificat, formele de turism ce se pot practica şi dezvolta în comuna Moisei sau în imediata apropiere a acesteia, sunt variate.

Turism cultural cu valenţe etno-folclorice - străvechi ţinut românesc, Maramureşul a păstrat vii tradiţiile şi folclorul, elemente care explică atractivitatea sa turistică cu totul deosebită. Se remarcă arhitectura populară (porţi şi case ţărăneşti având stâlpi din lemn cu sculpturi şi încrustaţii), portul popular, cântece şi dansuri specifice sau numeroase meşteşuguri tradiţionale: cojocărit, olărit, cioplitul în lemn, ţesutul de covoare şi cergi, iconografia în lemn şi sticlă etc.

Agroturismul este favorizat de existenţa a numeroase pensiuni turistice clasificate. Promovarea agroturismului va asigura acestui spaţiu păstrător de valori tradiţionale româneşti o dezvoltare echilibrată şi durabilă.

Turismul montan - diversitatea fondului turistic montan oferă posibilitatea valorificării sub diferite forme: drumeţie montană, sporturi de iarnă, alpinism.

Turismul de odihnă şi recreere - cadrul natural al zonei oferă condiţii propice pentru dezvoltarea acestei forme de turism, pitorescul văilor Vişeu şi Vaser şi frumuseţea masivelor montane din jur îi îndeamnă pe turişti la drumeţii contemplative de recreere.

Turismul ecologic şi ştiinţific - favorizat de prezenţa biodiversităţii din zona Munţilor Maramureşului, areal declarat Parc Natural prin HG 2151/2004.

Turism pe căi ferate forestiere (cu Mocăniţa) - reprezintă o importantă atracţie turistică a Maramureşului (pe Valea Vaserului) - un simbol pentru turismul din această zonă. Linia de cale ferată cu ecartament îngust (760 mm) este în funcţiune atât în scop industrial, pentru transportul lemnului, cât şi în scop turistic, pentru agrement. Pentru turişti, staţia terminală este Făina, la 31 km de oraşul Vişeu de Sus, fiind necesar un timp de parcurs de aproximativ 4 ore dus (în amonte) şi 3 ore întors

Turismul balnear - se poate dezvolta datorită prezenţei unor cunoscute surse de ape minerale, unele cunoscute din a doua jumătate a sec. al XlX-lea, situate pe Valea Izvorul Negru sau pe Valea Vaserului, în zone - adiacente râului Vişeu.

Turismul de vânătoare şi de pescuit sportiv. Gradul de împădurire ridicat şi existenţa unui patrimoniu cinegetic, vor permite organizarea de partide de vânătoare într-un cadru perfect controlat şi organizat, fără a afecta echilibrul ecologic al speciilor, cu respectarea normelor privind turismul în ariile protejate; sejururile scurte de una - trei zile necesare desfăşurării acestei activităţi sunt realizabile datorită existenţei unor cabane de vânătoare. Pe râul Vişeu se menţin încă fonduri piscicole valoroase, iar apele Văii Vaserului trebuie repopulate cu păstrăv, afectate în mare parte de poluarea produsă în anii trecuţi de ruperea digului unui iaz de decantare aparţinând Exploatării miniere Borşa.

Turismul de sejur se dezvoltă în acest areal datorită bazei materiale specifice turismului (structurile de cazare, de alimentaţie şi agrement), dar şi a multiplelor posibilităţi de petrecere plăcută a timpului liber.

Turismul pentru sporturi extreme - o formă de turism din ce în ce mai practicată şi în România, are condiţii de desfăşurare prin: mountainbike, parapantă, deltaptan.

Turismul de tranzit - favorizat de faptul că oraşul este străbătut de DN 18, drum ce leagă două zone turistice extrem de importante: Maramureşul şi Bucovina.Noutăți