Dezvoltare durabilă și eficiență energeticăVizitatori
webs counters
Flora si fauna

Vegetaţia zonei a jucat un rol important în evoluţia a localităţii, întinsele păduri de conifere ale Munţilor Maramureş fiind atât sursă de venituri pentru locuitorii zonei, dar şi un obiectiv de atracţie turistică.

Teritoriul administrativ al comunei Moisei (11.263 ha) este acoperit în proporţie de 81,6 % (9.190 ha) de păduri.

În funcţie de altitudine, în Munţii Maramureşului şi Munţii Rodnei pot fi identificate mai multe etaje de vegetaţie: etajul colinar, etajul montan cu trei subetaje de vegetaţie,etajele subalpin şi alpin. Corespunzător acestor etaje se

întâlnesc mai multe tipuri de vegetaţie: păduri de fag pur sau în amestec, păduri de molid, jnepenişuri, pajişti subalpine şi alpine.

În perioada sezonului cald, pajiştile alpine sau subalpine sunt îmbogăţite peisagistic, numeroase plante cu flori multicolore specifice altitudinii: smirdarul (bujorul de munte) - care înfloreşte în lunile iunie - iulie şi colorează în roşu purpuriu pajiştile de pe creasta masivului Toroiaga, clopoţei albaştri, ruscuţe, narcise (Vârful Groşi), primule, genţiane, cimbrişor etc.

Fauna reprezintă una din bogăţiile naturale ale acestei zone. Extinderea mare a pădurilor a constituit un mediu prielnic pentru dezvoltarea unei faune variate şi bogate. Se remarcă diversitatea speciilor, din care amintim: capra neagră, marmota de munte, acvila de stâncă tisa alpină, brumăriţa, raţa suliţar etc. (în zona golurilor alpine), urs, lup, râs, mistreţ, cocoşul de munte etc. (zona forestieră), cerbul carpatin, vulpea, jderul de pădure, veveriţa, nevăstuica etc. (zona pădurilor de foioase). Fauna apelor de munte este reprezentată de lostriţă, păstrăv, lipanul, ştiuca, babetele etc.Noutăți