Dezvoltare durabilă și eficiență energeticăVizitatori
webs counters
Clima

Regimul climatic ce caracterizează comuna Moisei se încadrează în sectorul de climă de munte, având ca specific un regim termic moderat, umezeală relativ mare cu precipitaţii atmosferice bogate.

În comuna Moisei temperaturile aerului înregistrează valori anuale cuprinse între -10 0C şi +9,0 0C, temperaturi medii anuale de 6 oC, ele descrescând spre marile înălţimi. În funcţie de regimul termic sunt:

-zile de iarnă , cu temperatură maximă sub 0 oC, în Lunca Vişeului, în intervalul noiembrie-martie (30-35 zile) şi octombrie – aprilie (60-100 zile), în zona înaltă a Munţilor Rodnei;

-zile cu îngheţ se produc în intervalul septembrie - aprilie pe văile râurilor, uneori şi în mai-iunie, la mare altitudine;

-zile de vară , cu temperatura maximă de peste 25o C, apar numai la Lunca Vişeului, în perioada martie - noiembrie (circa 80 zile). Numărul lor scade o dată cu altitudinea, până la o zi, sau deloc (peste 1500 m).

Cantitatea anuală de precipitaţii este cuprinsă între 800-1400 mm, mai mare în zonele cu altitudine mare. Datorită influenţei circulaţiei nord-vestice umezeala aerului are valori medii de 75-85 %. Nebulozitatea cea mai accentuată (6, 5-7 zecimi) se înregistrează în Munţii Rodnei, corespunzător umezelii de 85%. Frecvenţa medie anuală a vânturilor se caracterizează printr-o circulaţie a aerului dinspre vest, cu o frecvenţă medie anuală de circa 18-20%.Vitezele medii anuale se menţin între 3 şi 3,8 m/s, iar în munţi atingând peste 50 m/s.

Particularităţile climatului crează ambianţă pentru activitatea de turism, dar constituie în acelaşi timp şi un important factor natural de cură (climatoterapie). Unele dintre elementele climatice se constituie chiar în factori indispensabili practicării turismului (de exemplu zăpada pentru sporturile de iarna) reprezentând în acelaşi timp şi un important potenţial turistic, interesând activitatea de turism, atât în sezon, cât şi în extrasezon.Noutăți